CarStationin palveluehdot

Auton Desinfiointi

Sisätilojen desinfiointiaine altistaa materiaalit jolloin erillaisille kemikaali ja lika yhdistelmille joka saattaa aiheuttaa läikkiä.  CarStation ei vastaa pinta läikistä.

Ilmastoinnin Täyttöhuolto R1234Yf

Ilmastointi laitteen täyttöhuolto sisältää järjestelmän täytön kylmäaineella, öljyn vaihdon ja järjestelmän kuivauksen. Huomioi, että ilmastoinnin toimimattomuus voi johtua sähköviasta tai rikkinäisestä kompressorista, jolloin pelkkä kylmäaineen lisääminen ei riitä.  Jos kylmäainetta ei voida lisätä järjestelmään putkivuodon vuoksi, veloitamme tehdystä työstä 50 euroa. Uudelleentäyttö korjauksen jälkeen 49 €. Täyttöhuoltoon ei sisälly putkivuodon tai kompressorin korjausta. kylmäaine R1234yf kustantaa 99 € + 25 € per 100 g.

Ilmastoinnin Täyttöhuolto R134A

Ilmastointi laitteen täyttöhuolto sisältää järjestelmän täytön kylmäaineella, öljyn vaihdon ja järjestelmän kuivauksen. Sisältää 700 g kylmäainetta. Ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen 20 €. Huomioi, että ilmastoinnin toimimattomuus voi johtua sähköviasta tai rikkinäisestä kompressorista, jolloin pelkkä kylmäaineen lisääminen ei riitä.  Jos kylmäainetta ei voida lisätä järjestelmään putkivuodon vuoksi, veloitamme tehdystä työstä 50 euroa. Uudelleentäyttö korjauksen jälkeen 49 €. Täyttöhuoltoon ei sisälly putkivuodon tai kompressorin korjausta. Uusi kylmäaine R1234yf kustantaa 99 € + 25 € per 100 g.

Istuimien Märkäpesu

Eläinten karvojen imuroinnista veloitetaan 10-30 euroa lisää.

CarStation-toimipiste ei vastaa sisäpuhdistuksen jälkeen jäävistä:

 • maalien tai vastaavien pintakäsittelyaineiden jättämistä jäljistä;
 • muusta vastaavasta, poikkeuksellisen tarttuvasta liasta jäävistä jäljistä.

Imurointi takapenkkien alta ei kuuluu perusteellisen puhdistukseen. Siitä on sovittava erikseen.

Penkkien pesussa kangas altistuu erillaisille kemikaali ja lika yhdistelmille joka saattaa aiheuttaa läikkiä. Tietty lika tai jälki ei lähde pois penkkienpesu käsittelyssä. CarStation ei vastaa penkkien läikistä.

Kivenisku - Halkeama

Kiveniskemän, halkeaman tai muutoin rikkoutuneen lasin korjauksessa lasi altistuu rasitukselle, joka voi aiheuttaa lasille lisää vaurioita. CarStation-toimipiste ei vastaa:

 • vahingon laajenemisesta;
 • korjattuun lasiin jäävistä jäljistä;
 • muista lasin käsittelylle ominaisen rasituksen aiheuttamista vioista.

Jos korjaustyö ei onnistu, CarStation-toimipiste ei veloita korjauksesta maksua (ei koske lasiin jääviä halkeaman tai kiveniskemän viiruja ja tyhjiötä).

Jos Tuulilasi ei pystytään korjauttaa usean yrityksen jälkeen, CarStation hyvittää ostokuittia vastaan lasinkorjauksen hinnan suuruisen lasinvaihdon yhteydessä. Tuulilasinkorjaus summa hyvitetään vain CarStationin asennus pisteessä.

Lasinvaihto

CarStation-toimipiste antaa uuden lasin liimaukselle vuoden takuun. Jos liimaus pettää takuuaikana, korjaamme liimauksen toimipisteessämme veloituksetta.

Lisätyö

CarStation-toimipiste pidättää itsellään oikeuden poiketa hinnaston mukaisesta hinnoittelusta, jos asiakkaan tilaama työ osoittautuu poikkeuksellisen vaativaksi ajoneuvon siisteyden, kunnon tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Moottoripesu

Pesutyö altistaa auton mekaaniselle ja kemialliselle rasitukselle, joka voi aiheuttaa auton moottorille vaurioita. CarStation-toimipiste ei vastaa pesun aiheuttamista:

 • Moottorin sähkövioista;
 • Moottorin mekaanisesta rikkoutumisesta;
 • osien irtoamisesta;
 • muista pesutyölle ominaisen rasituksen aiheuttamista vioista.

Pesut

Puhdistamattoman maalipinnan alta voi paljastua naarmuja tai muita vaurioita, joita emme pysty arvioimaan ennen pesua. CarStation ei ota vastuuta tällaisista maalipinnan vaurioista. Emme vastaa pesun yhteydessä mahdollisista kosteuden aiheuttamista sähkövioista. Mikäli lakka- tai maalipinta hilseilee, se tarkoittaa maalausvirhettä tai maalipintaan on kohdistunut kiven tai nastan iskemä. Mainituissa tapauksissa CarStation ei vastaa maalipinnan vaurioista. Suksiboksin pesusta veloitamme viisi euroa.

Rengas Paikkaus

Mikäli renkaasta ei löydy vuotoa, tarkistuksesta veloitetaan 20 euroa.

Rengashotelli

Rengashotelli-palvelussa CarStation-toimipiste huolehtii asiakkaan renkaiden säilyttämisestä sovitun ajan. Asiakas sitoutuu noutamaan renkaat CarStation-toimipisteestä säilytyssopimuksessa sovitun aikavälin kuluessa.

Renkaiden noutamisesta on sovittava viimeistään edellisenä CarStation-toimipisteen aukiolopäivänä. Renkaat luovutetaan takaisin asiakkaalle tätä työtilauslomaketta vastaan tai auton omistajalle rekisteriotetta ja henkilöllisyystodistusta vastaan.

Noutoajan ylittävästä säilytyksestä veloitamme 10 euroa jokaiselta alkavalta seitsemältä päivältä, kuitenkin enintään hinnaston mukaista seuraavan kauden maksua vastaavan määrän. Noutamattomat renkaat siirtyvät CarStation-toimipisteen omistukseen vuoden kuluttua noutamiseen sovitun aikavälin viimeisen päivän päättymisestä.

Veloitamme 20 euroa noudosta mikäli rengashotellissa olevat renkaat vaihdetaan toiseen rengassarjaan tai poistetaan kesken kautta. Tämä ehto ei päde rengassesongin aikana. CarStation määrää rengassesongin ajan sään perusteella.

Rengastyöt

Rengastyöt ja renkaanvaihto edellyttävät auton vanteiden ja renkaiden käsittelyä sekä rasituksen kohdistamista niiden kuluviin osiin. Tämä voi aiheuttaa niille vaurioita. Haastavista rengastyöstä veloitamme extra 100  €/h. Vanteiden jälkikiristystä suositellaan n. 150 - 300 km välein josta veloitamme erikseen 10 €. CarStation-toimipiste ei vastaa rengastöiden aiheuttamista:

 • jäljistä vanteisiin;
 • vanteiden soikeudesta tai epätasapainoisuudesta;
 • pulttien tai mutterien vahingoittumisesta;
 • lukkopultin vahingoittumisesta;
 • muista rengastyölle ominaisen käsittelyn aiheuttamista vioista renkaisiin tai vanteisiin;

Sisäpuhdistus

Eläinten karvojen imuroinnista veloitetaan 10-30 euroa lisää.

CarStation-toimipiste ei vastaa sisäpuhdistuksen jälkeen jäävistä:

 • maalien tai vastaavien pintakäsittelyaineiden jättämistä jäljistä;
 • muusta vastaavasta, poikkeuksellisen tarttuvasta liasta jäävistä jäljistä.

Imurointi takapenkkien alta ei kuuluu perusteellisen puhdistukseen. Siitä on sovittava erikseen.

 Ajotietokonen asetukset voivat muutta sisäpuhdistuksen yhteydessä.  CarStation ei ota vastuuta asetuksien muutoksista.

Päivitetään saatavuus ja lisätään koriin
Tuote lisätty koriin
Tuote poistettiin korista